Wyszukaj

Zamknij

II Walne Zgromadzenie IBK

XXVII Zgromadzenie Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz II Walne Zgromadzenie Izby Branży Komunalnej

Był to historyczny moment, ponieważ Walne Zgromadzenie ZPGO podjęło uchwałę o likwidacji Związku. Jego historię, tradycję i misję przejęła Izba Branży Komunalnej, aby jeszcze prężniej wspierać interesy przedsiębiorców.

 

 

Za nami historyczne obrady XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz II Walnego Zgromadzenia Izby Branży Komunalnej, połączone z częścią szkoleniową. Trzydniowe, czerwcowe spotkanie we Władysławowie było okazją do podsumowania działalności Związku za rok ubiegły, omówienia najważniejszych spraw związanych z obecną sytuacją przedsiębiorców z naszej branży oraz służyło podniesieniu naszej świadomości odnośnie do zmian prawnych w obszarze gospodarki odpadami, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Uczestnikom wydarzenia raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział, a Prelegentom za interesujące i merytoryczne wykłady!

Poniżej podsumowanie Zgromadzeń: 

Obrady Walnych Zgromadzeń odbyły się w dniach 8 i 10 czerwca we Władysławowie i były zdolne do podejmowania uchwał wymienionych w porządkach obrad. Tegoroczne wydarzenie poprzedziło wystąpienia gościa honorowego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pana Adama Abramowicza. Przedstawił on swoje propozycje zmian Polskiego Ładu w wersji 2.0. Działalność Związku za rok ubiegły podsumował przewodniczący Rady Programowej Pan Karol Wójcik, Sprawozdanie Finansowe omówiła Pani Mariola Gajdak (biuro rachunkowe „Marana”), a protokół z kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZPGO odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Tadeusz Zych. Podczas spotkania udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku za rok ubiegły, przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za rok 2021 oraz podjęto uchwałę o likwidacji Związku, która nastąpi poprzez zakończenie prowadzenia spraw Związku z dniem 1 lipca 2022. Na likwidatora Członkowie wybrali Pana Sławomira Szumskiego (POLSUPER Sp. z o.o.).

Tym samym dorobek 18-letniej działalności Związku przekazany został Izbie, która będzie kontynuować i rozwijać jego misję, skutecznie wykorzystując uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Część oficjalną Zgromadzenia Ogólnego ZPGO zamknęło wystąpienie Pana Macieja Szkopa (EDZ Sp. z o.o.) pt. „BDO-Bestia Dobrze Oswojona”. Zwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja, podczas której Zarząd Związku wyróżnił Rzecznika MŚP za bezkompromisowość i odwagę w działaniach podejmowanych na rzecz polskich przedsiębiorców i pracodawców.

Drugi dzień poświęcony był szkoleniom merytorycznym z zakresu zmieniającego się prawa. Tematyka przygotowanych przez prelegentów prezentacji okazała się trafiona, a w ich wyniku wywiązało się wiele ciekawych dyskusji. Była to też okazja do uzyskania odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania.

Przedmiotem obrad II Walnego Zgromadzenia IBK były zmiany w Statucie Izby oraz wysokość składek członkowskich. Członkowie Izby jednogłośnie przyjęli tekst jednolity Statutu z wprowadzonymi zmianami. Ponadto Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę, iż składka członkowska jest uiszczana kwartalnie, z góry do 10. dnia pierwszego miesiąca danego kwartału na konto lub do kasy Izby, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. 

Tuż po obradach Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory Wiceprzewodniczących i członków Rady Programowej Izby.

W wyniku tajnego głosowania na V-ce przewodniczących IBK wybrano:

1. Monikę Byśkiniewicz („BYŚ Wojciech Byśkiniewicz),

2. Dominika Marczyka (Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk).

W skład 7-osobowej Rady Programowej IBK weszli:

1. Karol Wójcik- przewodniczący („BYŚ Wojciech Byśkiniewicz),

2. Agnieszka Fiuk (ATF Sp. z o.o. sp.k),

3. Bogna Szałkowska (Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o o.),

4. Mateusz Golik (SEGO Sp. z o.o.),

5. Tomasz Miś (Kancelaria ORSO Radcy Prawnego Tomasz Miś),

6. Henryk Klimaszewski (POLSUPER Sp. z o.o.),

7. Mariusz Dogończuk (WASTE TRADE CENTER sp. z o.o.).

 

Kalendarium

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Korzyści z członkostwa

Będąc z nami możesz liczyć na:

 • interwencję Izby (pisemną, osobistą) w sprawach obrony interesów przedsiębiorców w szczególności przed działaniami dyskryminującymi ze strony administracji samorządowej lub w innych przypadkach np. nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo prawne- zniżka na reprezentację prawną w rekomendowanych przez IBK kancelariach;
 • udział Izby w postępowaniach odwoławczych KIO;
 • doradztwo i pomoc w sprawie w instytucjach lokalnych, krajowych;
 • udział w Zgromadzeniu Ogólnym oraz zjazdach szkoleniowych, podczas których możliwa będzie prezentacja oferty Twojej Firmy;
 • promocję swojej Firmy -  umieścimy Twoje logo oraz link do strony firmy na stronie internetowej Izby oraz materiałach reklamowych Izby;
 • rekomendację IBK. Coraz częściej partnerzy biznesowi korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa, dlatego Izba udziela firmom członkowskim rekomendacji;
 • wzmocnienie wizerunku firmy i prestiż;
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami;
 • certyfikat przynależności do IBK;
 • większe zaufanie ze strony klientów;
 • możliwość zamieszczania ofert na stronie IBK.

Członkowie

 • 001abr-min.jpg
 • 002bronson.jpg
 • 003AG_Complex-min.jpg
 • 004GP_Trading.png
 • 005ALFAPARTNER.jpg
 • 005ATF logo-min.jpg
 • 006alba.jpg
 • 006arbena.jpg
 • 006bartosz-smolak.png
 • 007LOGO_BLYSK.jpg
 • 009bys.jpg
 • 010chemeko-system-min.jpg
 • 010daim.jpg
 • 010Logo Contenur.jpg
 • 011dm_consult.png
 • 013Drakos.jpg
 • 014DWeasyripok.jpg
 • 015Ecler.jpg
 • 015ECO-GRYT.jpg
 • 017EDZ.jpg
 • 018Eko_War.gif
 • 019LOGO_EKOCEL_ZOELLER_GROUP_WEB.png
 • 020ekoland_new.png
 • 021ekolider-min.jpg
 • 022EKO-logis.png
 • 023Aekopaliwa.jpg
 • 023ekopartner-min.jpg
 • 024ekotom.jpg
 • 025EKO-min.jpg
 • 026smieciarka.png
 • 027eneris2.png
 • 028eneris.jpg
 • 029Enviropol_logo_napis_PL_2.png
 • 030ese.jpg
 • 030EVAN_electrictrucks _logo.png
 • 031fagus-min.jpg
 • 032cleanworld.jpg
 • 033eko_promet-min.jpg
 • 034eko_kar_new.png
 • 035logo_kosz.jpg
 • 036globtrak.jpg
 • 037hgreen_class.png
 • 038GTN_logo.png
 • 039HEWEA-min.jpg
 • 040ifolie.jpg
 • 041integra.jpg
 • 042jarper.jpg
 • 043Jurant.jpg
 • 044Staniek.jpg
 • 045KALFRISA.jpeg
 • 045kastell-min.jpg
 • 046koma.jpg
 • 047makpol.jpg
 • 048logo-MT-min.jpg
 • 049logo_PW_MIKI.jpg
 • 049_1logo-MT-min.jpg
 • 050MIKI_Recykling_logo.jpg
 • 051logoMPO_Białystok.jpg
 • 052otrzy.jpg
 • 053ordo.jpg
 • 054orso.jpg
 • 056IMPEX_logo.jpg
 • 057partner.png
 • 058partner.jpg
 • 059logo_pginwest-min.jpg
 • 060polsuper.jpg
 • 061xtrack.png
 • 062pphu_imperf.png
 • 063peter.jpg
 • 065profeko_01-min.jpg
 • 068protechnika.png
 • 069logo-01.png
 • 070hetman-min.jpg
 • 071gentor.png
 • 072sanikom.png
 • 073PH_Olejnik.jpg
 • 075agora.jpg
 • 076eko.jpg
 • 077fart_logo.jpg
 • 077pphu.png
 • 078puk.jpg
 • 079puklobez.jpg
 • 080corimp-logo-min.jpg
 • 081pum.jpg
 • 082clean-bud.jpg
 • 083Ls_PLUS.png
 • 084PTM_logo_RGB.jpg
 • 085ARaportKonsumenta.jpg
 • 085recykl.jpg
 • 086bobrowniki.jpg
 • 086rzzo.jpg
 • 087samasz.jpg
 • 088santa_eko.jpg
 • 089scani.jpg
 • 089sego_new.png
 • 091sipeko.png
 • 092SLT-GROUP.jpg
 • 093logo-min.jpg
 • 094logo_ac1.jpg
 • 095schaefer.jpg
 • 095Stare.jpg
 • 096Clipboard.jpg
 • 096terra.jpg
 • 098transprzet.jpg
 • 099blysk.jpg
 • 100EKO_logistik.jpg
 • 101wastetrade.png
 • 101wbWASTER.png
 • 101WCTRON.png
 • 101WKW_logo.jpg
 • 102groneko.jpg
 • 103zuk.jpg
 • 104ZGKIM_Kleczew.png
 • 105aZakład _Zawisty.jpg
 • 105ekogab.jpg
 • ekoserwis.jpg
 • EVAN_electrictrucks__logo.png
 • kasp.jpg
 • logo-GRUPA-IFOLIE.png
logo
Izba Branży Komunalnej Al. Jerozolimskie 53/508
00-697 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 IBK. Projekt i wykonanie: Hedea.pl